Cornelis Insurances

Kunstverzekeringen

Steeds meer bedrijven investeren in waardevolle voorwerpen en kunstobjecten. Dergelijke items die u bezit verdienen een aangepaste bescherming. Dat kan met de polis “Waardevolle voorwerpen en kunstverzekering”. U kunt zelf bepalen voor welk bedrag u deze voorwerpen wenst te verzekeren. Het te verzekeren bedrag moet natuurlijk in verhouding staan tot de waarde van het voorwerp. Eventueel wordt een expert aangesteld om de waarde te schatten. Bij beschadiging, verlies of diefstal wordt een vergoeding uitgekeerd overeenkomstig de bepalingen van uw specifiek contract.

Contact us