Cornelis Insurances
Cornelis Verzekeringen > Verzekeringen > Voertuigen > Vervoerdersaansprakelijkheid

Vervoerdersaansprakelijkheid

De polis “Vervoerdersaansprakelijkheid” is in België een verplichte verzekering als u, op professionele basis, goederen vervoert over de weg. In dat geval dekt hij uw aansprakelijkeid voor de goederen die u werden toevertrouwd. Hiervoor werd de CMR-conventie uitgewerkt (Convention relative au contract de transport international de Marchandises par la Route). Deze conventie bepaalt de regels inzake internationaal transport.

De polis Vervoerdersaansprakelijkheid is niet alleen interessant voor de vervoerders zelf maar ook voor bedrijven die goederen van derden laten vervoeren door onderaannemers.

Schadegevallen die niet worden gedekt zijn onder meer schade door gebreken van de vervoerde goederen, schade door de schuld van de afzender en overmacht. In deze gevallen is er immers geen sprake van aansprakelijkheid van de vervoerder.

De te betalen premie hangt doorgaans af van de prijs van de bruto vracht en van het laadvermogen van het voertuig. Ook hier dienen zich uiteenlopende formules en producten aan, maar Cornelis verzekeringen nv vindt steevast de meest geschikte polis op uw maat.

Contact us