Cornelis Insurances

Vaartuigen

Wij verstrekken u professioneel en onafhankelijk advies bij het verzekeren van alle types vaartuigen (zee- en binnenvaartschepen, baggerschepen, werkvaartuigen, enz.).
Het gaat hier over wat in het vakjargon de verzekering “Casco zee- en binnenschepen” wordt genoemd.

Deze polis voorziet in een dekking van de schade aan de romp en de machines van het vaartuig, maar ook voor uw aansprakelijkheid tegenover derden voor nautische fouten (geheel of gedeeltelijk volgens uw contractvoorwaarden).

Voor deze gespecialiseerde polissen kunt u bij ons terecht voor een ernstige en realistische risico – analyse en gepaste bescherming op maat.

Contact us