Cornelis Insurances

Pensioensparen

Pensioensparen is meer en meer een noodzaak in deze economisch moeilijke tijden.
Zonder overdrijven is het uiterst onzeker of uw pensioen u de beloofde koopkracht zal bieden.

Er is immers niet alleen de vergrijzingsproblematiek, maar ook het sociale model dat in gans Europa onder druk komt te staan als gevolg van bepaalde beleidsbeslissingen die onze westerse economieën hard treffen.

Indien u zelf voorziet in een aanvullend inkomen voor uw oude dag kan u deze trend goed doorkomen. Een polis pensioensparen voorziet immers in een gewaarborgde interest, een jaarlijkse definitief verworven winstdeelname én is bovendien fiscaal aftrekbaar, wat dit product stukken interessanter maakt dan een klassiek spaarboekje waarvan de huidige rentes verwaarloosbaar zijn.

Contact us