Cornelis Insurances

Ongevallen

Voor wie kinderen heeft die zich dagelijks in het verkeer begeven, kan het interessant zijn om een ongevallen verzekering af te sluiten. Dergelijke polis vergoedt de kosten die niet via het ziekenfonds worden terugbetaald, voorziet in ondersteuning en zelfs een vergoeding in geval van blijvende invaliditeit.

Contact us