Cornelis Insurances

Machinebreuk

Uw machineparkt vormt het hart van uw bedrijf. Bij (langdurige) beschadiging kunnen de gevolgen desastreus zijn : een groot deel van uw personeel kan immers niet werken, er is productieverlies en u loopt zelfs het risico om klanten te verliezen als gevolg van niet- of laattijdige levering.

Een polis Machinebreuk komt tussen bij schade, verlies of een defect aan een toestel. Het gaat specifiek over schade door een verkeerde manipulatie, door een gebrek aan de machine zelf of door natuurelementen. Tevens kunnen de onrechtstreekse gevolgen (gedeeltelijk) gedekt worden. Inkomensverlies door het stilvallen van de productie, ten lasteneming van vaste kosten zoals lonen, overuren die moeten gepresteerd worden naar aanleiding van disfuncties van de machines enz. Ook dit is een vrij gespecialiseerde polis waarbij u zich best laat begeleiden door een professional.

 

Contact us