Cornelis Insurances
Cornelis Verzekeringen > Verzekeringen > Voertuigen > Goederenverzekering

Goederenverzekering

Een polis “Vervoerdersaansprakelijkheid” biedt een waarborg voor goederen vervoerd voor derden. Vaak dekt deze polis maar een deel van de werkelijk geleden schade. En dat verschil kan echter serieus oplopen. In sommige gevallen wordt voor een schadebedrag van 500.000 € slechts 50.000 € uitgekeerd door de wettelijke vervoersverzekering. De overige 450.000 blijven dan ten laste van de verzender…

En wie zelf goederen vervoert loopt natuurlijk ook kans op beschadiging, verlies of diefstal van de lading. Ten slotte is er ook nog de mogelijkheid dat uw goederen schade oplopen bij opslag in uw eigen gebouwen (in dit geval spreekt men soms ook van een inventarisverzekering).

In al deze gevallen kan een Goederenverzekering soelaas brengen. Dergelijke polis zal u, binnen de voorwaarden van uw contract, geheel of gedeeltelijk vergoeden voor de werkelijke schade aan uw handelsgoederen of uw werkmiddelen. Zowel wanneer u zelf instaat voor het vervoer als wanneer een beroepsvervoerder het transport voor zijn rekening neemt. Deze polis kan ook uitgebreid worden met een dekking van schade bij het bewaren van de handelsgoederen of werkmiddelen in uw onderneming zelf.

U doet er dus goed aan om ook voor dit soort risico’s een gepaste bescherming te kiezen. Wij zijn u daarbij graag van dienst.

Contact us