Cornelis Insurances
Cornelis Verzekeringen > Verzekeringen > Personen > Gewaarborgd inkomen

Gewaarborgd inkomen

Indien u als zelfstandige arbeidsongeschikt wordt, kan dit voor uw gezin ernstige financiƫle implicaties hebben. Een verzekering gewaarborgd inkomen voorziet dan in een rente die het inkomensverlies geheel of gedeeltelijk zal compenseren. Vooral voor u als zelfstandige, die een lagere bescherming geniet, is deze polis van groot belang.

Wij bieden u een ruime keuze, zowel voor uzelf als voor (een deel) van uw werknemers. Samen met u gaan wij na welke verwachtingen inzake minimum loon u hebt of welke minimum lonen u voor uw werknemers wilt garanderen. Op basis van uw individueel verwachtingspatroon zoeken wij dan de voor u meest geschikte polis.

Contact us