Cornelis Insurances
Cornelis Verzekeringen > Verzekeringen > Patrimonium > Geld-en waardenverzekering

Geld-en waardenverzekering

Voor ondernemers die elke dag sommen cash ontvangen rijst de vraag: Hoe veilig omspringen met deze liquide middelen? Natuurlijk kan u zorgen voor een gespreide opslag, en/ of gebruik maken van brandkasten, al of niet met vertragingsmechanisme, maar een valsmunterij, diefstal of overval is nooit uit te sluiten.

Een verzekering “Geld- en waarden” zal tussenkomen bij het incasseren van valse biljetten, bij het ontvreemden van geld en waarden in het verzekerde bedrijfspand, tijdens het transport maar zelf ook in het privé-gedeelte wanneer u ’s nachts de inkomsten in de privé woning bewaart. Ten slotte bestaat zelfs de mogelijkheid een hogere vergoeding te bekomen wanneer de geïnde gelden van de dag in een brand of ontploffing vernietigd worden.

Voor zaakvoerders in de retailomgeving is dit dus een polis die veel kopzorgen kan vermijden. Vraag gerust om meer informatie.

Contact us