Cornelis Insurances

Rechtsbijstand

Als ondernemer krijgt u ongetwijfeld steeds meer te maken met mondig cliënteel, en wordt u daardoor in toenemende mate onderhevig aan mogelijke schadeclaims. Of die nu terecht zijn of niet, vaak is het een vervelende situatie waar u professionele bijstand goed kunt gebruiken.

De rechtsbijstandverzekering verdedigt uw belangen in het kader van uw beroepsactiviteit. Bij een rechtszaak worden uw verdedigingskosten vergoed. Bent u zelf slachtoffer, dan krijgt u voorafgaand advies en wordt administratieve en juridische hulp voorzien om een passende vergoeding te bekomen. Rechtsbijstand voor uw voertuigen kan vaak als optie genomen worden in de polis ‘Rechtsbijstand onderneming’.

Contact us