Cornelis Insurances
Cornelis Verzekeringen > Verzekeringen > Personen > Controleverzekering

Controleverzekering

Bij wet is bepaald dat aannemers en architecten een tienjarige aansprakelijkheid opgelegd krijgen voor bouwwerken waar zij hun medewerking aan verlenen. Dit betekent dat ze gedurende 10 jaar verantwoordelijk zijn voor gebreken aan het gebouw die de stabiliteit geheel of gedeeltelijk in gevaar brengen. De jurisprudentie heeft dit de laatste jaren trouwens ook uitgebreid tot wanprestaties die het gebouw “ongeschikt” maken voor zijn doeleinden.

De verzekering wordt afgesloten voor één specifiek bouwwerk. Alle personen die aan het bouwproject deelnemen zijn verzekerd. Dit om te vermijden dat een rechtsgeding zou ontstaan tussen diverse partijen. Er zijn diverse formules mogelijk, dus ook hier is professionele toelichting aangewezen.

Contact us