Cornelis Insurances
Cornelis Verzekeringen > Verzekeringen > Aansprakelijkheid > Burgerlijke aansprakelijkheid

Burgerlijke aansprakelijkheid

Ook een rechtspersoon kan verantwoordelijk gesteld worden voor schade aan derden, veroorzaakt door uw medewerkers of uzelf als zaakvoerder. Een verzekering BA Onderneming beschermt uw bedrijf tegen de financiële gevolgen van schade aan goederen of gebouwen van uw klant of andere personen en voor lichamelijk letsel van die personen.

We onderscheiden diverse waarborgen.

In de eerste plaats is er de BA Uitbating die zal tussenkomen bij schade die veroorzaakt wordt tijdens de werkzaamheden.

De tweede waarborg is de ‘BA Toevertrouwde goederen’ die tussenkomt bij verlies of diestal van goederen die tijdelijk aan uw hoede werden toevertrouwd.

Tenslotte is er de ‘polis BA Na levering’ die een vergoeding van schade voorziet na het vervaardigen, verkopen of leveren van producten of diensten, of het uitvoeren van werken.

Het gaat dan meer specifiek om schade aan derden ontstaan door vergissingen of gebreken tijdens het bedenken, fabriceren, voorbereiden, uitvoeren of voorstellen van producten, het plaatsen van installaties of het uitvoeren van de werken.

Samen met u onderzoekt Cornelis verzekeringen nv op welk vlak uw bedrijf het meest kans loopt om met een schadegeval geconfronteerd te worden. Zo komen we tot een optimale dekking.

Contact us