Cornelis Insurances
Cornelis Verzekeringen > Verzekeringen > Patrimonium > Brand-en diefstalverzekering

Brand-en diefstalverzekering

Ook voor uw bedrijfsgebouwen is een brand- en diefstalverzekering onontbeerlijk. Als in een woning al eens een kans bestaat op schade, dan geldt dit zeker voor bedrijfsgebouwen waar voortdurend allerlei activiteiten plaatsvinden. Om nog maar te zwijgen van de aantrekkingskracht die bedrijven uitoefenen op criminele bendes.

Een brandverzekering voorziet naast de dekking voor brand- en rookschade een brede waaier aan facultatieve waarborgen: blikseminslag, stormschade, wateroverlast, lekkages, natuurrampen, glasbreuk, botsingen en aanrijdingen (een auto die tegen uw gevel rijdt), vandalisme, ontploffingen, aanslagen, elektrische risico’s en tenslotte ook een burgerlijke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt aan derden door het verzekerde gebouw of de inboedel ervan.

Het luik diefstal dekt dan weer alle kosten ingevolge (een poging tot) inbraak en diefstal van goederen, zoals inboedel, voorraden, voertuigen en fondsen. Maar denk ook eens aan waardevolle voorwerpen die uw bedrijf eventueel in bezit heeft. Daar kunt u een vooraf afgesproken bedrag afspreken als verzekerde waarde.

Contact us