Cornelis Insurances
Cornelis Verzekeringen > Verzekeringen > Aansprakelijkheid > Beroepsaansprakelijkheid

Beroepsaansprakelijkheid

De verzekering Beroepsaansprakelijkheid vergoedt de schade veroorzaakt binnen de contractuele aansprakelijkheid van uw beroepsbezigheden. Hierbij denken we aan een woning die beschadigd raakt door een fout van een architect.

Maar er zijn nog diverse beroepscategorieën voor wie deze verzekering van kapitaal belang kan zijn; zoals bijvoorbeeld medische beroepen.

Een ander belangrijk verschil met de BA Onderneming is het feit dat er ook een vergoeding kan uitgekeerd worden zonder dat er sprake is van letsels bij personen of van beschadigde zaken. Zodra uw klant schade lijdt door de gevolgen van uw beroepsfout, zal de verzekering in werking treden.

Voor een zaakvoerder kan een aparte verzekering “Bestuurdersaansprakelijkheid” afgesloten worden. Deze verzekering zal een vergoeding voorzien wanneer u persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld voor zaken die misgelopen zijn in uw bedrijf.

Voor ondernemingen die publiek over de vloer krijgen is er dan weer de verplichte verzekering “Objectieve aansprakelijkheid”. Bij brand of ontploffing in uw bedrijf bent u in dat geval steeds verantwoordelijk en dus verplicht om de schade te vergoeden. Deze polis zal instaan voor het vergoeden van de geleden lichamelijke of stoffelijke schade, zelfs indien u als ondernemer geen enkele fout begaan hebt.

Contact us