Cornelis Insurances
Cornelis Verzekeringen > Verzekeringen > Patrimonium > Bedrijfsschadeverzekering

Bedrijfsschadeverzekering

De verzekering ‘Bedrijfsschade en contractuele vergoeding’ is als het ware de levensverzekering van uw bedrijf. Ze beschermt uw onderneming tegen de financiële, commerciële en sociale gevolgen van een brand of natuurramp of een verlies van basis werkmiddelen of grondstoffen (al of niet tijdens transport), waardoor de normale activiteiten niet kunnen voortgezet worden.

De polis verzekert met andere woorden de continuïteit van uw zaak. Ze komt tussen bij winstverlies, de doorlopende vaste kosten en de extra kosten die gemaakt worden om de normale activiteiten van de onderneming te hervatten. Voor heel wat bedrijven is deze verzekering een must! Contacteer ons voor meer info omtrent dit type polis, de dekkingen en voorwaarden.

Contact us