Cornelis Insurances

Arbeidsongevallen

Als werkgever bent u verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor uw werknemers.

Deze verzekering dekt mogelijke ongevallen die uw werknemers kunnen overkomen op de weg van en naar het werk en tijdens de uitvoering van hun normale dagtaken, met inbegrip van de dienstverplaatsingen. Ook als uw werknemer even afwijkt van de route om een boodschap te doen of de kinderen van school op te halen, blijft deze dekking gelden.

De polis dekt de onkosten van uw werknemer voortvloeiend uit het ongeval, de arbeidsongeschiktheid van de werknemer en voorziet ook in een tegemoetkoming aan de nabestaanden ingeval van overlijden van uw medewerker.

Al bij al dus een belangrijke verzekering voor uw personeel!
Cornelis verzekeringen nv helpt u graag de juiste keuze te maken.

Contact us