Cornelis Insurances
Cornelis Verzekeringen > Verzekeringen > Patrimonium > Alle bouwplaatsrisico’s

Alle bouwplaatsrisico’s

Als aannemer is deze verzekering zowat een moreel verplicht contract, maar ook indien u als zaakvoerder een werf opstart in het kader van bijvoorbeeld een nieuwe vestiging is het best nuttig om een verzekering Alle bouwplaatsrisico’s af te sluiten. Dergelijke verzekeringen bieden bescherming tegen schade aan goederen en aansprakelijkheid met of zonder fout (meestal in optie).

Het eigenlijke bouwwerk (eventueel in aanbouw), de materialen, de bouwelementen, de tijdelijke installatie met inbegrip van een werfkeet en eventueel bestaande bezittingen die zich op de werf bevinden behoren meestal tot de verzekerde goederen. Bij schade, verlies of diestal van de goederen zal deze polis tussenkomen in de kosten voor vervanging, herstelling en/of wederopbouw.

Ook de aansprakelijkheid tegenover derden of burenhinder kan u laten opnemen in deze polis. Indien u verantwoordelijk wordt gesteld voor schade, dan zal deze polis tussenkomen overeenkomstig de voorwaarden in uw contract. Laat u zeker bijstaan in de keuze van uw polis door een onafhankelijk adviseur zoals Cornelis verzekeringen nv, zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

Contact us